Uroczystość wręczenia tytułu Strażak Roku 2020Róża Trafidło  z OSP Krzeczyn Wielki oraz Jan Pietruszka z OSP w Czerńcu dołączyli do grona laureatów konkursów Strażak Roku Gminy Lubin. Jesteśmy jedyną gminą w Powiecie Lubińskim, która nagradza w ten sposób wyróżniające się druhny i druhów.

Kandydatów do tego zaszczytnego tytułu zgłaszają przedstawiciele gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Przypomnijmy, że jest ich dziewięć, są bardzo dobrze wyposażone, wszystkie dysponują samochodami i zrzeszają w sumie 252 osoby.  Warto wiedzieć, że trzy nasze jednostki  są włączone w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy – to OSP Niemstów, OSP Zimna Woda i OSP Księginice.

Specjalna komisja konkursowa, składająca się z pięciu osób, której przewodniczył komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, wyłoniła spośród zgłoszonych kandydatów laureatkę i laureata.

Uznano, że w roku 2020  na miano Strażaka Roku zasługują Róża Trafidło i Jan Pietruszka. Nagrody, na które oprócz tytułu,  statuetki i dyplomu składa się także bon finansowy, wręczał Tadeusz Kielan – wójt gminy Lubin oraz Bogdan Ćwikliński – dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Lubin.

Róża Trafidło  do OSP Krzeczyn Wielki wstąpiła w 2014 roku. Była jedną z pierwszych kobiet w szeregach swojej jednostki. W uzasadnieniu wniosku napisano:

„Bardzo pomocna, ciepła i sympatyczna osoba. Charakteryzuje ją ogromne zaangażowanie w codzienne funkcjonowanie jednostki a także wykazuje się dużym wsparciem podczas organizacji różnych pokazów i szkoleń etc. Bierze udział w zbiórkach na rzecz osób chorych, nie stroni także od prozaicznych porządkowych prac na terenie remizy.”

Jan Pietruszka z OSP w Czerńcu związany jest od 51 lat. W 2007 roku objął funkcje prezesa zarządu, którą piastuje do dziś. We wniosku możemy przeczytać:

„ Niezwykle doświadczony oraz zasłużony dla związku OSP. Jego wiedza i szereg lat poświęconych dla „strażackiej społeczności” może być traktowane jako wzór do naśladowania wśród młodszych adeptów, dopiero wchodzących w struktury życia OSP. W 2018 roku miał duży wpływ na powodzenie zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Dzięki jego umiejętnemu zarządzaniu jednostką, remiza przeszła szereg udoskonaleń technicznych takich jak m.in. termomodernizacja siedziby jednostki, położenie nowego pokrycia dachowego remizy.”

Była to już czwarta edycja konkursu Strażak Roku. W 2019 ten tytuł przyznano Monice Siwak z OSP w Raszówce i Łukaszowi Kurkowi z OSP w Księginicach, w 2018 otrzymała go Natalia Cyrkot z Zimnej Wody i  Roman Kosacz z OSP Szklary Górne,  w 2017 pierwszą laureatką została Irena Dworak z OSP Księginice oraz pierwszym laureatem Krzysztof Pokój z Zimnej Wody. Gratulujemy wszystkim!