Na 58. sesji obradowali radni. W porządku obrad było 18 punktów, w tym podjęcie 13 uchwał. sesja

Cztery z nich dotyczyły miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jedna była związana ze skargą organu nadzoru, czyli wojewody dolnośląskiego, na uchwalony plan dla obrębu Krzeczyn Mały i w całości się z nią zgodzono. Kolejne miały związek z formalnym przystąpieniem do zmian miejscowych planów w miejscowości Buczynka, Raszówka i Raszowa Mała.

Radni wyrazili zgodę również na trzy uchwały związane z udzieleniem pomocy rzeczowej powiatowi – w praktyce finansowej – na remonty związane z budową chodników przy drogach powiatowych w Liścu, Chróstniku i Raszowej. We wszystkich przypadkach zakres pomocy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.

Zdecydowano również o zaliczeniu dwóch odcinków dróg do kategorii gminnych dróg publicznych. Chodzi i drogę w Osieku, obejmującą ulice Zagajnikową i część ulicy Łąkowej oraz drogę w Krzeczynie Wielkim – ulice Brzozową i Makową.

W miejscowości Niemstów będą nowe nazwy ulic. Zgodnie z wola mieszkańców ich motywem przewodnim są nazwy drzew, będą tam teraz następujące ulice: Tarninowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiązowa, Waniliowa, Werbenowa, Widliczkowa, Wiklinowa i Wiśniowa.

Dokonano także zmian w tegorocznym budżecie i związanych z tym zmian w wieloletniej prognozie finansowej naszej gminy. Dochody zwiększono o ponad 3 mln 854 tys., to przede wszystkim uzupełnienie subwencji ogólnej i darowizna z KGHM.

Radni dokonali także wyboru ławników na kadencję 2024-2027. W legnickim sądzie okręgowym gminę reprezentować będzie Anna Urszula Ickiewicz i Marek Rzęsista.