Dożynkowe spotkania, biesiady i festyny – taki temat główny wita nas na okładce najnowszego numeru Wiadomości Gminnych. Ponad dwadzieścia sołectw organizowało w tym roku obchody dożynkowe lub spotkania i zabawy integracyjne. Swoisty „maraton dożynkowy” zamknęły w ostatni weekend września sołectwa Osiek i Raszowa. Na rozkładówce syntetyczna relacja z tych wydarzeń.

Dużo miejsca poświęcamy także pięknemu jubileuszowi 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, która powstała dwa lata po zakończeniu II wojny światowej w Książęcym Uroczysku, bo tak kiedyś nazywał się Niemstów. Piszemy także o wielu sportowych i integracyjnych wydarzeniach, w tym m.in. o jubileuszowym festynie parafialnym w Zimnej Wodzie.

Oprócz tego w tym numerze wiele ważnych urzędowych spraw, jak podział funduszy sołeckich, czy bezpłatna akcja odbioru śmieci tzw. wielkogabarytowych oraz stałe rubryki. Zachęcamy do lektury!

WG wrzesien 2022