Gminny ośrodek pomocy społecznej w Lubinie-logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie informuje że na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  uchodźcom,  którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. przysługują konkretne świadczenia.

Uchodźcy mogą ubiegać się o:

  • przyznanie jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł – dla każdej osoby, obywatela Ukrainy,
  • świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych,
  • przyznanie świadczeń, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej.

Wnioski o wypłatę świadczeń można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, w godzinach od 7.30 do 15.30, w pokojach nr 21, 22 ,24 ,26.

WAŻNE: Prawo do ubiegania się o powyższe formy wsparcia daje nadany numer PESEL
z symbolem „UKR”.

Rodzinom z Ukrainy przysługują także zasiłki 500+ na każde dziecko. W tym celu należy się udać do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i należy wziąć ze sobą:

  • paszporty – osoby dorosłej i dziecka – lub inny dokument tożsamości, na podstawie których przekroczono granicę (jeśli macie)
  • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL
  • numer rachunku bankowego w Polsce
  • numer telefonu w Polsce i adres e-mail
  • orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś opiekunem tymczasowym
  • dokument potwierdzający, że sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli masz taką sytuację
  • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli przybyłeś do Polski przed 24 lutego 2022 r.

W najbliższy weekend placówki ZUS będą dodatkowo otwarte, szczegóły na załączonym plakacie.