Wsparcie finansowe dla ofiar wybuchu gazu w ŚcinawieNa wniosek wójta Rada Gminy Lubin podjęła dziś na sesji uchwałę o przekazaniu gminie Ścinawa 20 tysięcy złotych na pomoc ofiarom wybuchu gazu i związanej z tym katastrofy budowlanej.  Radni zaapelowali też do mieszkańców o materialne i finansowe wsparcie naszych sąsiadów.

10 listopada 2021 roku,  przed godziną 21:00 w Ścinawie przy ul. 1 Maja 26, w wyniku potężnej eksplozji gazu, doszło do zniszczenia  budynku mieszkalnego. Kilka osób zostało hospitalizowanych,  stan trzech z nich określono jako ciężki, do dziś zmarły już dwie poszkodowane osoby. Kilka rodzin straciło dom i dorobek całego życia.

Gmina Lubin przekaże 20 tysięcy złotych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem  na usuwanie skutków materialnych i społecznych  tej tragedii.

– Poszkodowane rodziny są objęte pomocą lokalnych władz,  jednak jako samorządowcy wiemy, jak ważna jest w takich chwilach solidarność i wsparcie. Przekazujemy słowa współczucia, troski i pomoc finansową – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Radni jednogłośnie przyjęli  uchwałę w sprawie przekazania dotacji.

– Apelujemy jednocześnie do mieszkańców gminy Lubin o darowizny na rzecz osób poszkodowanych – mówi Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe Stowarzyszenia Aktywnie dla Gminy Ścinawa w BGŻ BNP PARIBAS S.A., nr konta bankowego: 36 1600 1462 1833 5242 8000 0001. W tytule przelewu należy wpisywać  „Zbiórka na rzecz rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w Ścinawie”.

Zbiórkę rzeczową koordynują pracownicy socjalni Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie, którzy udzielają informacji pod numerem telefonu 76  84 12 652.