Uroczystość przekazania nowych samochodów dla PSPW ciągu ostatnich pięciu lat  gmina Lubin przeznaczyła na wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie 240 tysięcy złotych. Kwota ta uwzględnia tegoroczną – najwyższą dotację w wysokości 100  tysięcy złotych.

Strażacy to jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających zawodów. To jednocześnie grupa zawodowa, która cieszy się największym zaufaniem społecznym w Polsce. Dzisiaj służba w straży nie sprowadza się  tylko do gaszenia pożarów, które w statystykach krajowych stanowią ok. 30% ogółu zdarzeń.

– Ratują zdrowie i życie, pomagają w wielu zagrożeniach. W czasie pandemii strażacy walczyli także na innych frontach, choćby w przyszpitalnych izbach przyjęć, czy też dowożąc różnym instytucjom środki ochrony. Dlatego z dużą przychylnością, podobnie jak w przypadku policji, w miarę możliwości wspieramy wnioski o dofinansowanie – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

W tym roku gmina przekaże PSP dotację w wysokości 100 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska, którego parametry techniczno-użytkowe pozwolą na prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych.

Poniżej publikujemy zestawienie dotacji z poprzednich czterech lat.

  • 2018 rok – kwota 40 000,00 zł – dofinansowanie dostawy samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na wyposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwaczo-Ratowniczej „Lubin”
  • 2019 rok – kwota 40 000,00 zł – dofinansowanie zabudowy przestrzeni ładunkowej samochodu do przewozu ratowników i sprzętu Specjalistycznej Grupy Poszukiwaczo-Ratowniczej „Lubin” działającej w ramach KP PSP w Lubinie
  • 2020 rok – kwota 30 000,00 zł – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego, który przeznaczony został na potrzeby logistyczne bieżące, jak i do zabezpieczenia działań ratowniczych