Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  realizuje  projekt dedykowany osobom, które utraciły pracę i chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Można otrzymać nawet 41 890 zł na założenie i prowadzenie firmy.

W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. może wziąć udział 240 osób powyżej 30-go roku życia, które są:

  • osobami bez zatrudnienia tj.: osoby powyżej 50 r.ż., kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, zarejestrowane lub nie w Urzędzie Pracy;
  • ubogimi bezrobotnymi;
  • biernymi zawodowo;
  • osobami które utraciły zatrudnienie po 1 marca ;
  • osobami pracującymi na umowy krótkoterminowe;

 

zamieszkującymi teren województwa dolnośląskiego w szczególności obszary wiejskie;

Udział w projekcie jest bezpłatny.Okres realizacji projektu: maj 2021 r. – czerwiec 2023 r.

 

Biuro Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno–Zdrój, pokój A 213 (II piętro) Telefon: 74 64 80 416, 74 64 80 400 lub +48 607731800

www.darr.pl; e-mail: monika.starzyk@darr.pl

SCHEMAT UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 

Dwuetapowy proces rekrutacji:

Etap I – składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu.

Etap II – rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym pod kątem predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawowe wsparcie w ramach projektu:

Etap I – Indywidualne Plany Działania opracowane przez doradcę zawodowego dla każdego z uczestników/czek projektu w celu dopasowania zakresu wsparcia szkoleniowego i doradczego do potrzeb i możliwości.

Etap II – SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 56-godzinne, (dla osób zamieszkujących powyżej 50km od miejsca szkolenia zapewniamy noclegi i wyżywienie)

Etap III – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – dla minimum 200

uczestników/czek projektu, w wysokości do 23 050,00 zł/firma. Nie wymagamy wkładu własnego!

Etap IV – WSPARCIE POMOSTOWE – środki finansowe w kwocie do 1570,00 zł miesięcznie na firmę, wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu (na spotkania z doradcą oraz szkolenia).

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na temat rekrutacji i udziału w projekcie są dostępne na stronie internetowej.