Na początku października przedstawiciele naszych seniorów wzięli udział w Obywatelskiej Szkole Seniora, czyli wyjeździe studyjnym połączonym z warsztatami prowadzonymi w rejonie Jeleniej Góry.

W trakcie szkolenia seniorzy aktywnie pracowali na warsztatach w Ekomuzeum Tkactwa w Chrośnicy, spotkali się z  seniorami z Mysłakowic oraz wzbogacili swoją wiedzę o różnorodne metody aktywizowania i motywowania osób 60+ do działania.

W obywatelskiej szkole wzięli udział przedstawiciele Rad Seniorów z czterech gmin. Oprócz naszych reprezentantów byli także seniorzy z  Kątów Wrocławskich,  Prochowic i Wołowa. Kiedy tylko zakończy się okres pandemii i izolacji seniorzy będą mieli możliwość aktywnego realizowania inicjatywy integrujące swoje środowiska.

Działania te były realizowane przez Fundację „Zielona Akcja” w ramach projektu „Rady Seniorów w gminach mniejszych – wyzwania i szanse dla aktywności obywatelskiej seniorów” finansowane ze środków ASOS.