Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 12 listopada 2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek” na terenie działki nr 81/3 obręb ewidencyjny 0021 Osiek, gmina Lubin.