Minister Rozwoju i Technologii zwrócił się do samorządów z apelem o rozpowszechnianie informacji, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju. W tym celu stworzyliśmy na naszej stronie internetowej specjalną zakładkę z kompleksowo zebranymi informacjami.

Obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizacja postanowień nowego pakietu klimatycznego, powodują konieczność wzmocnienia wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.

Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych, wpisujący się w realizację polskiej polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym i administracyjnym. Przede wszystkim jednak na szczeblu rządowym i samorządowym.

Szczególnie istotne w tym kontekście są wspólne działania informacyjne i edukacyjne. Ich celem jest wsparcie mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia ich domowych budżetów.

Dlatego zachęcamy do zapoznania się ze: specjalną zakładką, w której można znaleźć  zebrane informacje dotyczące obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.