Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wody między miejscowościami Siedlce – Czerniec, gmina Lubin”.