przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Zimna Woda.
Wykaz nieruchomości do sprzedaży (PDF 39 KB)