Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.