Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2021 roku o wyłożeniu w dniu 2 listopada 2021 roku do publicznego wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i umieszczeniu projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.