Ogłoszenie o wynikach konkursu na wyłonienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, któremu zostanie powierzone wykonanie działalności wraz z dofinansowaniem w formie dotacji celowej kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej.