Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sfinalizował już dwie transze przelewów dla 630 osób, które złożyły wnioski o wypłatę dodatku węglowego. To dane na koniec dnia 24 października. Już dzisiaj rusza wypłata trzeciej transzy, na rozpatrzenie czeka jeszcze ok. 700 wniosków.

Przypomnijmy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie od 17 sierpnia przyjmuje wnioski na dodatek węglowy. Pierwsze wypłaty miały miejsce 27 września. Wypłacono wtedy 495 dodatków na kwotę 1 485 000 zł. 3 października wypłacono drugą transzę dodatków węglowych na kwotę 405 000 zł dla 135 rodzin.

Od 21 września GOPS przyjmuje wnioski na dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Ośrodek rozpoczyna wypłaty w trzeciej transzy i do wypłaty jest 468 dodatków węglowych na kwotę 1 404 000 zł oraz 170 dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę 310 500 zł.

Nie wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. GOPS był zmuszony wydać 19 odmów dla tych osób, które deklarację CEEB złożyły po 11 sierpnia 2022r, to wymóg ustawowy. Także wnioski na dodatek węglowy oraz dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, które złożono jako kolejne na ten sam adres,  a było ich dotychczas 32, zostały pozostawione bez rozpoznania.

Warto dodać, że na rozpatrzenie wniosku o dodatek węglowy GOPS ma dwa miesiące, natomiast dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – miesiąc. Aktualnie na rozpatrzenie oczekuje ok. 700 wniosków.