Gmina Lubin otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowościach Buczynka i Ustronie”.

W praktyce polega ono na doposażeniu nowopowstałych świetlic wiejskich w miejscowościach Buczynka i Ustronie w sprzęt AGD, sprzęt kuchenny i gastronomiczny, meble, sprzęt plenerowy itp.

Wartość projektu wynosi 125 173,15 zł z czego wkład własny Gminy Lubin stanowi kwotę                   60 418,15 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach PROW 2014-2020 wynosi 64 755,00 zł.