W Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się Finał Wojewódzki XXV  Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK . W kategorii starsi gminę Lubin reprezentowała uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie. Natomiast Amelia Gretkierewicz ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce występowała w kategorii „młodszych” uczestników eliminacji (klasy 4-6)

Julia Madejska prezentowała wiersz Wisławy Szymborskiej „Terrorysta, on patrzy” oraz fragment prozy „Przeżyłam Oświęcim” Krystyny Żywulskiej.  Jury po wysłuchaniu 29 uczestników zdecydowało w głosowaniu jawnym o  przyznaniu Julii Madejskiej wyróżnienia.

Amelia Gretkierewicz recytowała bajkę Jeana de La Fontaine’a „Bocian i lis” i również zdobyła wyróżnienie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów scenicznych!