Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 6 lipca 2022 roku o wystąpieniu do organów opiniujących przedsięwzięcie.