Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 12 listopada 2021 roku o wystąpieniu do organów opiniujących przedsięwzięcie.