W związku z rozprzestrzeniającym się afrykańskim pomorem świń (ASF), a także potwierdzonymi przypadkami wystąpienia ASF u dzików, Gmina Rudna  oraz Gmina Ścinawa zostały włączone do strefy czerwonej, tj. obszaru objętego ograniczeniami. Stało się tak na podstawie decyzji wykonawczej komisji UE 2021/175 z dnia 12 lutego 2021 r.

Gmina Lubin nadal jest w tzw. strefie żółtej, ale sąsiedztwo dwóch czerwonych stref wymaga wyjątkowego podejścia. Przypomnijmy, że choroba nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, ale jest poważnym problemem dla hodowców trzody chlewnej. Wirus atakuje świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie i obejmuje duży odsetek osobników w stadzie. Śmiertelność zwierząt wynosi nawet 100%.

Przypominamy, że w strefie żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski – przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

Są też dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń ze strefy żółtej poza granice Polski:

  • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
  • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
  • w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
  • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Przypominamy także, że każdy dzik padły na terenie całego kraju podlega obowiązkowemu urzędowemu badaniu w kierunku ASF.

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami jest niezwłocznie dostarczany, wraz z wszystkimi częściami ciała, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną i podlega urzędowemu badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń oraz obligatoryjnie badaniu w kierunku włośni.

Rozwój sytuacji na bieżąco kontroluje powiatowy lekarz weterynarii. Wszelkie przypadki wykrycia na terenie Gminy Lubin martwych zwierząt dzików, świń, świniodzików należy jak najszybciej zgłosić do Powiatowego Inspektora Weterynarii w Lubinie, nr tel. 76 844 28 25.