XI posiedzenie II kadencji Rady Seniorów Gminy LubinPrzedstawienie wydarzeń kulturalnych i sportowych gminy Lubin na rok 2022 dedykowanych seniorom oraz planowanie II wiosennej inicjatywy seniorów w ramach projektu „Przestrzeń aktywności obywatelskiej seniorów”, realizowanych przy współpracy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy były między innymi tematami dyskusji seniorów.

Obecni na potkaniu  mieli możliwość wysłuchania propozycji z  kalendarzy wydarzeń kulturalnych i sportowych w gminie Lubin, przygotowane przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Gminą Bibliotekę Publiczną w Raszówce na ten rok. Seniorzy przekonali się, że gminne instytucje oferują wiele działań skierowanych do ich grupy wiekowej.

Przewodnicząca rady – Janina Mucha podsumowała i szeroko omówiła warsztaty terapeutyczne „Radość życia”, które odbyły się w ramach projektu realizowanego z Fundacja Ekologiczną Zielona Akcja z Legnicy. Warsztaty miały formę wykładu i treningu. Seniorzy mówili o rozpoznawaniu emocji i uczuć oraz o wykształceniu własnych sposobów i umiejętności pozyskiwania dobrostanu zwanego szczęściem.

Prezes Fundacji „Zielona Akcja” Irena Krukowska – Szopa przypomniała seniorom, że w ramach projektu pt. „Rady seniorów – przestrzeń do aktywności obywatelskiej seniorów”  Rada Seniorów Gminy Lubin ma do dyspozycji na działania w ramach tej inicjatywy 1 800 zł. Po dyskusji w tym temacie Rada  ustaliła, że chciałaby nawiązać współpracę i stworzyć działanie międzypokoleniowe z uczniami ze szkoły podstawowej w Krzeczynie Wielkim tworząc wspólnie zakątek ziołowy i roślin miododajnych. W tym celu ustalono skład członków Rady, który spotka się z dyrektorem szkoły w celu ustalenia szczegółów współpracy, która powinna być zrealizowana do końca czerwca 2022 r.

Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Lubin opowiedziała również o spotkaniu i nagraniu filmu w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie w ramach program „Bezpieczny Senior”. W nagraniu uczestniczyła poza Janiną Muchą również Magdalena Dubińska, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin.