W sobotę 25 września na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbędą się XLI Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konferencja „Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”, kiermasz produktów regionalnych, a także punkty informacyjne instytucji  rolniczych.

DODR zaprasza do udziału w tym wydarzeniu rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolniczych, wiejskich oferentów, przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich Dolnego Śląska oraz uczestników wojewódzkiego konkursu na najlepszą zagrodę edukacyjną.

W programie konferencji znalazły się wykłady na temat innowacyjnych rozwiązań stosowanych w turystyce, jak budowanie marki regionu w oparciu o sieciowanie produktów turystycznych. Podsumowany zostanie również konkurs wojewódzki na „Najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska”. Oferta laureatów konkursu zostanie przedstawiona jako przykład dobrych praktyk w tym zakresie.

Konferencja będzie także okazją do zaprezentowania Dolnośląskiego Katalogu Dobrych Praktyk – agroturystyka i zagrody edukacyjne, z opisami około 100 obiektów z Dolnego Śląska. Publikacja zostanie wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy, będzie także dostępna w wersji elektronicznej.

Katalog, konferencja oraz konkurs są realizowane w ramach operacji „Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”. Jej celem jest utworzenie wspólnej płaszczyzny do zdobycia fachowej wiedzy na temat możliwości tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, wiejskimi oferentami, doradcami rolniczymi, LGD i instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji w rolnictwie, ułatwienie wymiany kontaktów oraz prezentacja dobrych praktyk.