W imieniu organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK FARMER ROKU” zapraszamy do uczestnictwa w XXVIII  edycji konkursu. Konkurs od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie kandydatów do tytułu „ROLNIK-FARMER ROKU” w oparciu o ankietę  jest przyjmowane do 18 czerwca 2021roku i ankiety należy przesłać na adres Stowarzyszenia -pocztą zwykłą lub elektroniczną: biuro@farmer-roku.pl.

Informacje o Konkursie, ankieta zgłoszeniowa oraz Wydawnictwo Okolicznościowe i zdjęcia z Gali Finałowej znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszania.

Zgodnie z regulaminem konkursu można zgłaszać ponownie rolników, którzy brali udział w  minionych edycjach, jednakże nie uzyskali najwyższego tytułu tj. laureata konkursu. Prosimy o szczególne podkreślenie  danych  promujących  osiągnięcia  w  stosunku  do  poprzedniego  zgłoszenia.

Uroczyste rozstrzygnięcie XXVIII edycji Konkursu zaplanowane na początek lutego 2022r. Jednak w związku z pandemią  harmonogram organizacji XXVIII edycji może ulec zmianie. Jednocześnie organizatorzy informują, że wciąż nie mogą zorganizować uroczystego  zakończenie XXVII edycji konkursu. Nadal uwarunkowane jest to obostrzeniami związanymi z pandemią.