Już od najmłodszych lat wychowawcy Przedszkola Gminnego w Raszówce i jego oddziału zamiejscowego w Lubinie uczą dzieci tradycji i kształtują postawy patriotyczne. W tym roku w  przededniu Święta Niepodległości zorganizowano uroczyste obchody 102. Rocznicy odzyskania niepodległości. Dzieci z radością śpiewały pieśni patriotyczne i recytowały wiersze o Ojczyźnie. Nie zabrakło również tańców i inscenizacji.