Dożynki w RaszowejDożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej plonami. Obchody tego wydarzenia przypadają na czas, gdy pustoszeją pola, a praca na nich dobiega końca. Jest to pora pełna radości i dumy z dobrze wykonanej pracy oraz czas, gdy ludzie wsi mogą odpocząć i pomyśleć o przyjemnościach.

Mieszkańcy sołectwa Osiek dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej, w trakcie której poświecono dożynkowy wieniec, chleb i plony.

– Dziękczynienie jest naturalną potrzebą człowieka. Dziękując otrzymujemy ciągle więcej, bo choć może to brzmieć egoistycznie, to jest prawdziwe i życiowe. A chleb za który dziś dziękujemy jest symbolem wszystkiego co jest nam potrzebne do życia – mówił ksiądz Jerzy Bachor, celebrujący uroczystą mszę.

Tuż po niej, w pięknym dożynkowym, kolorowym korowodzie zebrani przeszli pod świetlicę. Tam starostowie dożynek, którymi byli Cecylia Szwedo i Dariusz Olszak, przekazali bochen chleba wójtowi Tadeuszowi Kielanowi.

– Obiecuję dzielić go sprawiedliwie i tak, by nikomu go nie zabrakło – mówił wójt Tadeusz Kielan. – Życzę rolnikom dużo zdrowia, siły do pracy i łask bożych. Niech im towarzyszą na co dzień dobre warunki i godziwa płaca za ciężką pracę.

W uroczystościach wzięła udział także radna Zofia Marcinkiewicz i Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin, którzy składali mieszkańcom życzenia i dziękowali sołtysowi i radzie  sołeckiej za piękne przygotowanie dożynek. Uświetniły je występy Osieczanek.

Zabawę dożynkową, którą poprzedziła tydzień wcześnie msza święta, urządzili także mieszkańcy sołectwa Raszowa.

-Dziękuję sołtysowi, radzie sołeckiej i cieszę się, że i wójt zasiada z nami przy wspólnym stole, który jednoczy i buduje wspólnotę. Niech nam na codziennych stolach nigdy nie zabraknie chleba naszego powszedniego – mówił ksiądz Stanisław Buchta, uczestniczący w dożynkowym spotkaniu w Raszowej.

Sołtys Eugeniusz Gut wraz z wójtem Tadeuszem Kielanem rozdzieli wśród obecnych dożynkowy bochen chleba. Zabawa dożynkowa, która zgromadziła zarówno seniorów, jak i młode małżeństwa, trwała do późnych godzin nocnych.

Dożynki w Osieku

Dożynki w Raszowej