W imieniu Dolnośląskiej Izby Rolniczej zapraszamy do udziału w  Forum Rolniczym Powiatu Lubińskiego organizowanym pod patronatem  burmistrza Ścinawy oraz przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Forum odbędzie się 17 listopada 2022 r., w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, przy ul. Kościuszki 1. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 10.00.

W programie forum znajdą się m. in. następujące tematy:

  • problemy ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną, zmniejszenie populacji zwierzyny łownej
  • sytuacja epizootyczna w powiecie lubińskim
  • realizacja wniosków o płatności obszarowe,
  • nowe działania PROW na lata 2023-2027
  • ubezpieczenia rolnicze
  • skuteczne nawożenie dolistne w sytuacji wysokich cen nawozów
  • zwiększenie areału upraw bobowatych

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa ora działacze samorządu terytorialnego i rolniczego.