Organizatorem konkursu na najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego, jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z Samorządami Województw.

Konkurs organizowany jest w celu promocji idei funduszu sołeckiego. To także aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Konkurs będzie jednocześnie prezentacją dobrych praktyk, wymianą doświadczeń ora  promocją wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego

Jest on skierowany jest do wszystkich sołectw, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Ważne by łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie był mniejszy niż 40%.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego, zawierającego opis projektu (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do regulaminu) wraz z załącznikami do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 8 lutego 2021roku. Szczegóły w załącznikach.

Regulamin konkursu (PDF 386 kB)

konkurs w pytaniach i odpowiedziach (PDF 143 kB)

Formularz zgłoszeniowy (docx 110 kB)

Oświadczenie autora zdjęć (docx 92,4 kB)

Oświadczenie wójtaburmistrza (docx 155 kB)