ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH