Oferta realizacji zadania publicznego, ocena oferty oraz informacja zgodnie z ustawą o pożytku publicznym pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Lubin”

ZAŁĄCZNIKI