Osoby pokrzywdzone przestępstwem – ofiary przemocy w rodzinie, kradzieży, oszustw, przemocy na tle seksualnym, a nawet wypadków komunikacyjnych – mogą otrzymać  bezpłatną poradę prawną, wsparcie psychologiczne lub materialne. Takiej właśnie pomocy od stycznia tego roku udzielają ośrodki, prowadzone przez lubińskie stowarzyszenie „Grono”.

Ośrodków i punktów pomocowych jest w sumie 24 – działają na terenie całego Dolnego Śląska pod szyldem „Lepsze Jutro”, w ramach realizacji rządowego programu, finansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

– Pomoc w naszych punktach mogą uzyskać nie tylko ofiary przestępstw, ale również ich najbliżsi oraz świadkowie przestępstw – zaznacza prezes Stowarzyszenia Na rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono” Marta Wardach.

Kto jest ofiarą?

Po pomoc można zgłosić się w dowolnym momencie, jeśli ktoś został pokrzywdzony w wyniku przestępstwa, m.in.: przeciwko mieniu, przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, porzucenie,  niepłacenia alimentów), przeciwko wolności (stalkingu, czyli uporczywego nękania, pogróżek, uwięzienia), przeciwko życiu i zdrowiu (bójki, pobicia, zabójstwa, nieumyślne spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała), seksualnego, przemocy domowej (bicie, popychanie, głodzenie, zmuszanie do kontaktów seksualnych, wyzywanie, wszczynanie awantur, szantaż, więzienie w zamkniętym pomieszczeniu, wymuszanie określonych zachowań), wypadki lub katastrofy komunikacyjne.

Jaka pomoc?

Każdy podopieczny stowarzyszenia w ramach projektu może liczyć na wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, prawne, a także na pomoc materialną – na leczenie, naukę, a nawet mieszkanie. Co istotne, na pomoc mogą liczyć także osoby obcojęzyczne i głuchonieme.

Gdzie się zgłosić?

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy najpierw powinny skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer wskazany przy danej miejscowości, do tzw. osoby pierwszego kontaktu. Tą drogą dowie się, na jakie wsparcie może liczyć w swojej sytuacji i co ma zrobić, żeby je uzyskać. Można też napisać emaila na adres: kontakt@stowarzyszeniegrono.pl lub przez internet na: stronie stowarzyszenia wypełnić stosowny wniosek. Osobista wizyta będzie możliwa dopiero po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Ośrodek wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Lubinie mieści się przy ul. W. Łokietka 7. Tel. kontaktowy: 781-621-825.