Gmina Lubin otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 500 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu dotyczącego pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów ze szkół podstawowych w miejscowości: Siedlce, Raszówka, Krzeczyn Wielki oraz Szklary Górne. Forma zajęć jest bardzo atrakcyjna dla uczniów, ponieważ łączy zabawę   z aktywnością fizyczną poprzez różne formy gier i zabaw ogólnorozwojowych.

Celem projektu jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęciami objęci są uczniowie nie biorący udziału w szkoleniach organizowanych  w klubach sportowych, a także dzieci które nie posiadają licencji polskich związków sportowych.

Zajęcia kierowane są do dzieci z obniżoną sprawnością fizyczną związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju somatycznego lub motorycznego oraz z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia, a także korzystających z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć ruchowych z powodu przebytych chorób i urazów. Ponadto w zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie, dla których zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej będą profilaktyką i wzmocnieniem oraz poprawą rozwoju fizycznego.

Celem tego przedsięwzięcia jest kształtowanie wśród uczestników projektu rozumienia potrzeby dbania o własną sylwetkę i sprawność fizyczną, umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania trudnych celów korekcyjnych, rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i rywalizacji zespołowych.

Zajęcia sportowo rekreacyjne obejmują ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie kręgosłupa, zwiększające elastyczność mięśni, usprawniające koordynacje ruchową oraz profilaktykę i korekcję wad postawy. tj. skoczność, zwinność, szybkość, zręczność. Zajęcia realizowane są na terenie szkoły podstawowej w Krzeczynie Wielkim, Szklarach Górnych, Raszówce i Siedlcach. Łącznie udział weźmie ok. 81 dzieci.

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego  lub nauczyciela z uprawnieniami do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jeden raz w tygodniu po 1 godzinie w wymiarze 60 minut  w okresie od 7 maja 2024 r. do 23 grudnia 2024 r.

Całkowity koszt realizacji zadania 7 000  zł, w tym z pomocy finansowej Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów FSZdU 3 500  zł oraz wkładu finansowego gminy  Lubin w wysokości 3 500 zł.