Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 9 maja 2022 roku informującego strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do wytwarzania detali z tworzyw sztucznych dla przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego” na działce nr 421/3 obręb Raszówka gmina Lubin.