Dwa lata temu powstał pierwszy odcinek nowej drogi przy ul. Makowej tuż przy lesie, teraz zakończył się drugi etap inwestycji. Wyremontowano odcinek, który łączy się z drogą powiatową. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych. 

Zakres tego etapu prac  obejmował wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 m i długości ok. 220 m, wraz z przebudowa zjazdu na drogę powiatową. Powstały oczywiście także zjazdy indywidualne, dojścia do posesji oraz miejsc odbioru odpadów.

Pobocze zyskało kruszywo łamane, wykonano odwodnienie drogowego w postaci ścieku, wpustów ulicznych oraz studni chłonnych. Zaistniała również  konieczność przebudowy istniejącego przepustu  o długości 9 m.

Przy drodze wybudowano linię oświetlenia ulicznego o długości ok. 210 m, na której powstało 8 punktów świetlnych,  wcześniej konieczne było usunięcie kolizji z napowietrzną linią niskiego napięcia.

Koszt tego etapu inwestycji wyniósł  1 050 000 zł. Na ten cel pozyskano  zewnętrzne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 526 925 zł.