Przed planowanym na koniec maja terminem, zakończyła się budowa nowej ulicy w Czerńcu, która biegnie śladem działki nr 187/1. Wartość inwestycji to około 230 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że zakres zadania obejmował wykonanie przede wszystkim konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 4 m i długości ok. 150 m. Powstały również zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów. Pobocze zostało  utwardzone kruszywem łamanym, a tam gdzie trzeba humusowane i  obsiewane mieszanką traw.