Dokonano już odbioru technicznego drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8, 171/19 w miejscowości Osiek przy ulicy Brzoskwiniowej. Pieniądze na tę inwestycję pozyskano w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Budowa drogi realizowana była w terminie od grudnia 2021 do sierpnia 2022 r. Zakres zadania obejmował budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5 metrów i długości ok. 350 metrów. Powstały jednocześnie zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji.

Wybudowano także odwodnienie drogowe oraz oświetlenie, na które składa się 12 słupów z oprawami typu LED.  Wartość inwestycji to ponad 750 tysięcy złotych.