To kolejna nowa droga wewnętrzna, która ułatwi życie mieszkańcom i zdecydowanie poprawia estetykę miejsca. Lawendowa w Osieku biegnie śladem działek: nr 30/3, 31/8 oraz 31/9.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie między innymi następujących elementów:

  • jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5,00 m i długości ok. 104 m
  • plac do zawracania pojazdów o wymiarach 8,0 m x 15,0 m
  • zjazdy indywidualne
  • dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów
  • utwardzenie poboczy kruszywem łamanym

Teren został również odwodniony poprzez budowę kanalizacji deszczowej o długości 113 m, na którą składają się wpusty uliczne i  studnie. Wzdłuż nowej drogi powstało także oświetlenie uliczne o długości 107 m.