Zakończenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminei Lubin - Tadeusz KielanWszystkie sołectwa gminy Lubin mają już wybranych sołtysów i rady sołeckie na nową kadencję 2023 -2027. Po przerwie związanej z feriami zimowymi wybory zorganizowano w ostatnich siedmiu sołectwach. W każdym z nich mieszkańcy wybrali dotychczasowych sołtysów.

W Buczynce na czele sołectwa od lat stoi Jolanta Jankun i dalej w pracy pomagać jej będzie rada sołecka w składzie: Tadeusz Kuta, Janina Jurczak i Renata Kucharzak.

Urszula Kwaśny, to także wieloletnia sołtyska Gogołowic. Do rady sołeckiej powołano: Sylwię Łebek, Danutę Klisowską, Olgę Janiak-Kwaśny, Darię Łebek oraz Marlenę Kutę.

W Krzeczynie Wielkim sołectwem nadal będzie zarządzać Jerzy Tadla. Pomagać mu w tym będą: Edyta Samol, Jarosław Polniak, Tomasz Woś, Mirosław Kotulski i Sandra Wójcik-Studnicka.

W Miłoradzicach sołtysem ponownie została Krystyna Bąk. W składa rady sołeckiej powołano: Krzysztofa Szyińskiego, Magdalenę Konstantynowicz, Marka Zawiślana, Teresę Zawiślan i Ireneusza Bąka.

Wieloletni sołtys Eugeniusz Wawryk ponownie objął stery Miłosnej. W skład rady sołeckiej weszli: Izabela Kostka-Galvin, Eugeniusz Ankutowicz, Edward Gretkierewicz, Elżbieta Kuca i Jadwiga Kolasa.

Więcej zdjęć na: facebookowym profilu gminy Lubin