Zalecenie dla hodowców w sprawie unikania ptasiej grypyPowiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie przypomina o właściwym zabezpieczeniu drobiu przed dostępem dzikich ptaków mogących przenosić wirus ptasiej grypy oraz uczula na zgłaszanie padłych dzikich ptaków do inspekcji weterynaryjnej.

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego.

Kraj w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, ale niestety również (w zależności od umów bilateralnych) z obszaru całego państwa.

Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Mając na uwadze wysokie zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu należy szczególnie podkreślić, iż przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie.

Inne gatunki mogą w ograniczonym stopniu odgrywać rolę w rozprzestrzenianiu wirusa na bliskie odległości. Drób może się zakazić, jeśli korzysta z tych samych siedlisk np. zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie.

DO POBRANIA: