Aby zapisać dziecko do szkoły,  oddziału przedszkolnego przy szkole czy też punktu przedszkolnego należy, po dokonaniu obowiązku rejestracji i uzyskaniu numeru PESEL,  skontaktować się z konkretną gminna placówką,  w obwodzie której  mieszka dziecko.

Wykaz szkół z obwodami i kontaktami można znaleźć na stronie internetowej  w zakładce: gminne jednostki organizacyjne  lub  też można skontaktować się   z Urzędem Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3 – Referat nr tel. 76 840 31 81 lub 76 840 31 82.

Aby zapisać dziecko do przedszkola  należy skontaktować się z Przedszkolem im. Jana Pawła II w Raszówce, ul. Kolejowa 2 – tel. 76 844 81 92    lub z Urzędem Gminy w Lubinie (kontakt -jak wyżej).

Dodatkowa nauka języka polskiego organizowana jest dla uczniów  cudzoziemców/uchodźców we wszystkich  szkołach prowadzonych przez gminę Lubin- tam gdzie dziecko zostanie zapisane.

Nie ma w gminie miejsc, gdzie dzieci mogą uczyć się w języku ukraińskim.  Obecnie nie są też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci z  Ukrainy, z chwilą pojawienia się takiej potrzeby mogą być organizowane.