32 samorządy Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowują dokument pn. “Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.

Zachęcamy organizacje społeczno – gospodarcze działające na terenie naszej gminy oraz LGOF do wsparcia naszych działań i zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu.

Link do ankiety dla partnerów społeczno-gospodarczych: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgof_organizacje

W województwie dolnośląskim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego poprzez delimitację Miejskich Obszarów Funkcjonalnych wskazał między innymi Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny (LGOF) jako ten, na terenie którego rozwój terytorialny winien być prowadzony za pomocą mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w oparciu o przygotowaną strategię terytorialną (tzw. Plan działań ZIT).

Na aktualnym etapie prac rozważane są następujące kierunki działania:

  • Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego
  • Rozwój profesjonalnych usług publicznych ukierunkowanych na wszystkich mieszkańców LGOF
  • Budowa zintegrowanego systemu transportowego
  • Czyste powietrze
  • Odnawialne Źródła Energii
  • Termomodernizacje
  • Efektywne oświetlenie
  • Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
  • Utworzenie wspólnego produktu turystycznego

Zachęcamy organizacje społeczno – gospodarcze działające na terenie naszej gminy oraz LGOF do wsparcia naszych działań i zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 28 lutego.