Zapytanie ofertowe – oszacowanie wartości zamówienia pn: „Zapewnienie wsparcia dla Zamawiającego w przeprowadzeniu szkoleń on-line przez przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie filmów instruktażowych oraz ich opublikowanie”