Zarząd OSP w Ksieginicach wraz z wójtem gminy Lubin Tadeuszem KielanemStrażacy OSP Księginice udzielili absolutorium zarządowi jednostki za rok ubiegły. Walnemu Zebraniu OSP w Księginicach przysłuchiwał się wójt Tadeusz Kielan, który podziękował strażakom za ich służbę.

Ochotnicza Straż Pożarna w Księginicach to liczna jednostka. W jej skład wchodzi dwudziestu jeden druhów w tym cztery kobiety. I jest to jednostka bardzo często wykorzystywana do działań. Wystarczy wspomnieć, że w ubiegłym roku strażacy z Księginic wyjeżdżali na akcje aż 56 razy – to częściej niż raz na tydzień.

– To był ciężki rok dla naszej jednostki ze względu na dużą ilość wyjazdów – powiedział Łukasz Kurek, prezes OSP Księginice. – Jednakże był to rok, który pozwolił naszym strażakom zdobyć nowe doświadczenia. Każda akcja coś strażakom przynosi. Mamy kilku młodych strażaków, dla których takie akcje są bardzo potrzebne. Ogólnie mogę stwierdzić, że rok był dobry. Gdyby jeszcze było więcej pieniążków na sprzęt to byłby bardzo dobry.

OSP w Księginicach jest jedną z trzech jednostek z terenu gminy, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym. Dlatego jednostka bierze udział nie tylko w zdarzeniach z terenu gminy ale jest wysyłana dalej. W ubiegłym roku było siedem takich akcji. Strażacy Birą także udział w innych niż akcje ratownicze przedsięwzięciach. W gminnych zawodach strażackich zajęli czwarte miejsce. Prowadzą także pogadanki o bezpieczeństwie pożarowym w szkołach podstawowych i podczas obchodów Dnia Strażaka.

– Jednostka OSP, jak w zasadzie każda inna na terenie naszej gminy jest bardzo dobra i sprawdza się w każdych okolicznościach – uważa Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. – I nie chodzi tylko o działalność ratowniczo-gaśniczą ale i o społeczną, sportową, kulturalną, prewencyjną – to naprawdę szerokie spektrum działania. Strażacy współpracują z księdzem, sołtysem – są wszędzie tam, gdzie są potrzebni. I za to jesteśmy im wszystkim wdzięczni.

Strażacy po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego, jednogłośnie udzielili zarządowi OSP absolutorium.

Więcej zdjęć na: facebookowym profilu gminy Lubin