w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin. Do oddania w użyczenie przeznaczona jest część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym377 o powierzchni 49 m2 położonej w obrębie Raszówka.

Zarządzenie 1394.2021.2021-10-07 AG