Zarządzenie nr 778/2020 z dnia 09.07.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin

Zarządzenie w sprawie dzierżawy nieruchomości (PDF 455 KB)