Zarządzenie nr 1050/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 994/2020 z dn. 21.12.2020 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w m. Czerniec