Zarządzenie nr 2359/2023 Wójta Gminy Lubin z dnia 08.11.2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin