Zarządzenie nr 1220/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemstów.