Zarządzenie nr 1495/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 08.12.2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubin

Zarządzenie 1495 (PDF 527KB)