Zarządzenie nr 1219/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2021.